Monthly Archives: August 2011

“Mutu Kehidupan rakyat Singapura merosot akibat tekanan yang pelbagai”

Bedasarkan rakyat Singapura yang diberikan, bincangkan punca-punca bagi pelbagai tekanan yang dihadapi rakyat Singapura, kesan tekanan-tekanan tersebut terhadap pelbagai lapisan masyarakat serta sarankan langkah-langkah yang boleh diambil untuk memperbaik mutu kehidupan rakyat Singapura. Rakyat Singapura: Ibu, Pelajar, Pekerja Tekanan adalah … Continue reading

Posted in Bahasa Melayu | Tagged , , , | 1 Comment